Men hva med han der da?

I dag har jeg lært et nytt -isme-ord: whataboutism. Slik jeg forstår Wikipedia er whataboutisme en propaganda- og diskusjonsteknikk der formålet er å avlede motstanderen ved å peke på noe utenfor seg selv, og gjennom dette beskylde den andre for hykleri, manglende oversikt eller ihvertfall å være inkonsekvent. Jeg antar de aller fleste av oss […]

Les mer …

Å leve av øyekontakt

Vi er mange mennesker som lever både med og av øyekontakt, eller i møte med det som noen kaller «sannhetens  øyeblikk» hver eneste dag. Det er der vi bygger tillit, får tilgang til både fysiske og mentale rom hos menneskene rundt oss, og skal bevege oss respektfullt omkring for ikke å tråkke feil eller skape […]

Les mer …

Den fine balansen mellom læring og belæring

«Hva kan vi lære av dette?» spurte jeg en kollega nylig, og hun repliserte raskt med et glimt i øyet «Mener du «vi», eller mener du hva jeg kan lære?». Spørsmålet var både betimelig og viktig. Hun etterlyste en tydelig grenseoppgang mellom oppriktig vilje til læring hos begge parter, og mitt ønske om belæring.  Denne […]

Les mer …

Impulsiv eller intuitiv?

Et stykke ut i voksenlivet forsto jeg plutselig at en egenskap  jeg ble lagt spesielt merke til for, både i og utenfor omgangskretsen, var at jeg har korte beslutningsveier.  Noen kaller det mangel på impulskontroll, andre bruker ordene intuisjon og handlekraft, andre igjen hevder at jeg er modig. Jeg tror ordvalget i stor grad handler […]

Les mer …

Folkeskikk, ytringsfrihet og medvirkningsplikt

Bare for å ha sagt det med en gang, dette er ikke et innlegg i migrasjonsdebatten, men om folkeskikk i alle livets relasjoner. Egentlig handler innlegget om uenighet, og hvordan vi velger å uttrykke oss når friksjonen er et faktum. Vi lever i et fritt land. Et land så fritt at vi kan ytre det […]

Les mer …

Full fart framover!

«Du kan sammenligne livet med å stå på vannski» sa en bekjent her om dagen «du må først finne balansen, før du kan stå oppreist og holde stø kurs».  Jeg kan lite om vannski, og en god del mer om balanse. Uansett slår det meg at å humpe på magen etter en båt på full […]

Les mer …

Du gjorde så godt du kunne..

…ut fra det du visste da! Hender det at du har gjort noe du anger på, eller at du angrer på noe du ikke gjorde, og at du ser tilbake og tenker at du burde visst bedre? Etterpåklokskap er også en klokskap, men den har sine begrensninger. Den viktigste begrensningen ligger i dette: Når du […]

Les mer …

Hvordan bruker du talentene dine?

Jeg har vært på lederseminar i to dager, sammen med tretten engasjerte ledere.  For det var nettopp engasjement som var tema for samlingen. Selv var jeg teknisk arrangør på vegne av Næringsforum i Fjellregionen, og med oss hadde vi Rune og Dag, to dyktige og inspirerende foredragsholdere fra Headfactory. Budskapet var klart og tydelig: Vekst […]

Les mer …

8. mars og Kvinnovasjon

Den internasjonale kvinnedagen er snart over for i år, og jeg sitter i sofaen mett av inntrykk etter en usedvanlig aktiv og kvinnedominert dag. I kveld startet Kvinnovasjon Fjellregionen opp igjen med gamle og nye deltakere, og 43 kvinnelige gründere fulgte aktivt med på oppstartprogrammet i regi av Rørosregionen næringshage, med både faglige og kulturelle innslag. Det […]

Les mer …

Rammer og rammeglidning

Hva slags forhold har du til ordet «ramme»? Og har du tenkt over hvor mye rammer påvirker hverdagen din?  Vi bruker ordet daglig, mer eller mindre bevisst; trange rammer, tydelige rammer, ramme inn, rammevilkår, rammetilskudd, tidsramme, sprengte rammer osv. Jeg har i perioder vært i opposisjon til rammer fordi jeg har sett dem som en begrensning, […]

Les mer …