Hjelp, generasjonsskifte på gang….

Jeg sitter og forbereder meg til fredagens oppdrag, jeg er invitert på bondekafé for å snakke om «Sosiale aspekter ved generasjonsskifte».  Sosiale aspekter ved generasjonsskifte, hva betyr egentlig det? I korte trekk handler det om omtrent alle elementer i samspillet mellom to generasjoner som ikke direkte ligger inn under begrepene «jus» og «økonomi». Samtidig har […]

Les mer …