Fjellcoachen gjør ting hun ikke kan…

Hjelp, jeg har meldt meg på skrivekurs! Ikke et hvilket som helst skrivekurs heller, og nå lurer jeg på om jeg er riktig vel bevart.  Det har seg slik at det hele startet med at (..er det ikke slik historier begynner??) jeg fikk en gave, en gave jeg måtte love at skulle brukes til et […]

Les mer …

Min modell av verden..

I går fikk jeg en kommentar fra Trine på et innlegg jeg skrev i november, Hva er en konflikt, der jeg hadde listet opp de tre viktigste konflikttypene, interessekonflikt, personkonflikt og verdikonflikt. Kommentaren startet slik: «Hei du har glemt en konflikt …»  Den fjerde konflikttypen hun etterlyste i kommentaren sin, var konflikt om virkelighetsoppfatning. Dette fikk meg […]

Les mer …

Idrettsgalla og rollemodeller

Idrettsgalla surrer i bakgrunnen, og deler ut pris etter pris til dyktige idrettsutøvere og viktige rollemodeller. Marit Bjørgen fikk nettopp  prisen som årets rollemodell, ikke på grunn av alle medaljene, men fordi hun har holdt motet oppe i både medgang og motgang, og vist at det går an å reise seg igjen. Idretten har aldri […]

Les mer …

Møter med mennesker..

Jeg fortalte i «Hvor stort endringspotensial har vi» at jeg før India-turen med døtrene mine jula 2009 fikk mulighet til å intervjue Torbjørn Færøvik om hvordan han oppnår tillit hos mennesker han møter, og får dem til å fortelle historiene sine. Dette forarbeidet, samt å ha sett filmer og pløyd oss gjennom diverse litteratur fra India, la grunnlaget for en helt ny åpenhet […]

Les mer …

Hvor stort endringspotensial har vi?

Helt siden tenårene har jeg tenkt at heltedyrkelse ikke er noe for meg.  Jeg himlet oppgitt over venner som fantaserte om pop- og idrettsstjerner. og syntes de kastet bort tida på uoppnåelige drømmebilder. Men noe har skjedd på veien også med meg.  Jeg ser at idolene våre har noe å lære oss. Mitt første (og […]

Les mer …