Fra egen boble til globalt fokus og tilbake i ny hverdag

Det har gått en måned sien 12. mars, da alvorlighetsgraden knyttet til Covid 19 ble materialisert i form av en rekke nasjonale tiltak for å redusere smitterisiko. Personlig opplevde jeg denne dagen å forsvinne inn i min egen introverte boble, og jeg tror ikke jeg var alene om å gå inn i den tilstanden. Alt […]

Les mer …

The danger of a single story

Vedlagt finner du videoen The danger of a single story,  et tankevekkende foredrag på 18 verdifulle minutter av den nigerianske forfatteren Chimamanda Adichie. Hun beskriver hva som skjer hvis vi bare får fortalt én historie om en person, ei gruppe eller et folkeslag. Én historie fortalt mange ganger, fører til stereotypier, beskrivelsen blir ikke nødvendigvis feil, men […]

Les mer …