Men da må det være på mine premisser

Når jeg hører akkurat denne setningen, «Men da må det være på mine premisser», skjer det noe inni meg. Det utløser et ras av spørsmål, og nysgjerrighet på hva som ligger i forkant av kommentaren. Har det alltid vært sånn, at vedkommende har fått det på sine premisser? Eller er tilfellet stikk motsatt, og det […]

Les mer …

Hvordan vet jeg at det er bra nok?

Dette spørsmålet dukker opp med jevne mellomrom, både hos meg selv og hos mennesker jeg snakker med. For det første tror jeg at det å være leveringsdyktig er et grunnleggende menneskelig behov. Uansett hvilken samfunnsstruktur vi er en del av, og hvilke rammer vi har i livet vårt, finnes det forventninger å leve opp til. Men hva […]

Les mer …