Hjelp, generasjonsskifte på gang….

Jeg sitter og forbereder meg til fredagens oppdrag, jeg er invitert på bondekafé for å snakke om «Sosiale aspekter ved generasjonsskifte».  Sosiale aspekter ved generasjonsskifte, hva betyr egentlig det? I korte trekk handler det om omtrent alle elementer i samspillet mellom to generasjoner som ikke direkte ligger inn under begrepene «jus» og «økonomi». Samtidig har […]

Les mer …

Det finnes formler for alt

Denne uka har jeg hatt gleden av å holde kommunikasjonskurs for 30-40 gårdbrukere  fordelt på 2 grupper. Deltakerne var av begge kjønn og i alle aldersgrupper fra tenåringer til pensjonister, både par og flere generasjoner fra samme gårdsbruk. Gårdbrukere eller bønder er ikke så forskjellige fra folk flest, med enkelte unntak: De har hovedarbeidsplassen på […]

Les mer …