Tagged with fordommer

Tror du eller vet du?

Noen ganger har jeg en følelse av å vasse i antakelser, og ikke minst andre menneskers antakelser om hverandre. De spriker i alle retninger, fra «jeg kan ikke spørre dem om hjelp, de synes sikkert at jeg maser», via «jeg tror ikke de liker hverandre, for han foreslo ikke at hun skulle være med» til … Les videre

Fordomsfull, jeg?

Jeg innrømmer det glatt, jeg er fordomsfull. Slik som alle andre jeg kjenner er det. Jeg danner meg bilder av mennesker jeg møter, hvem de er og hva de står for. Og har det gått et par år siden jeg møtte dem sist, tar jeg det for gitt at de fortsatt befinner seg på samme … Les videre

Kunnskap? Tro? Eller følelser?

La det være sagt med en gang, jeg tror på kunnskap som beslutningsgrunnlag. Det skulle bare mangle, jeg underviser etablerere i risikoanalyse og markedsforståelse.  Det vil si, jeg tror på viktigheten av å samle inn kunnskap før jeg tar beslutningen, men selve beslutningspunktet, valgøyeblikket, det handler om å veie denne kunnskapen opp mot det som … Les videre

Finn fem feil, evt. «Where is the catch?»

For ganske nøyaktig 10 år siden var jeg til stede i et 50årslag der en nær venn av jubilanten overrakte en gave han hadde lagt mye arbeid i. Han hadde skåret ut og finpusset et stort øye av tre, med åpning i midten til å se gjennom, fint montert på en stett. Vennen, en meget … Les videre

Lytt til fornuften i den gales ord

Først et kontrollspørsmål: Er du også slik laget at hvordan du mottar et budskap, avhenger av hvem som sender det? Det er nemlig jeg. Tenk deg et filter, eller et  garn mellom meg og avsender. Jo mer sympati jeg har for avsenderen, jo mer grovmasket blir garnet, og desto mer informasjon og nyanser slipper inn … Les videre