Tror du eller vet du?

Noen ganger har jeg en følelse av å vasse i antakelser, og ikke minst andre menneskers antakelser om hverandre. De spriker i alle retninger, fra «jeg kan ikke spørre dem om hjelp, de synes sikkert at jeg maser», via «jeg tror ikke de liker hverandre, for han foreslo ikke at hun skulle være med» til […]

Les mer …

Den som ikke blir karikert, er ikke viktig nok

Dette sitatet dukket opp i hodet mitt i dag etter gjentatte nyhetssendinger fra et Paris i sjokk og opprør, og er hentet fra en dokumentar jeg så for mange år siden om omreisende gateteatertrupper i USA på 30-40 tallet. De herjet med alt fra politikk til religion, seksuell legning og minoriteter, og folk stimlet sammen […]

Les mer …

Fordomsfull, jeg?

Jeg innrømmer det glatt, jeg er fordomsfull. Slik som alle andre jeg kjenner er det. Jeg danner meg bilder av mennesker jeg møter, hvem de er og hva de står for. Og har det gått et par år siden jeg møtte dem sist, tar jeg det for gitt at de fortsatt befinner seg på samme […]

Les mer …

Kunnskap? Tro? Eller følelser?

La det være sagt med en gang, jeg tror på kunnskap som beslutningsgrunnlag. Det skulle bare mangle, jeg underviser etablerere i risikoanalyse og markedsforståelse.  Det vil si, jeg tror på viktigheten av å samle inn kunnskap før jeg tar beslutningen, men selve beslutningspunktet, valgøyeblikket, det handler om å veie denne kunnskapen opp mot det som […]

Les mer …

Finn fem feil, evt. «Where is the catch?»

For ganske nøyaktig 10 år siden var jeg til stede i et 50årslag der en nær venn av jubilanten overrakte en gave han hadde lagt mye arbeid i. Han hadde skåret ut og finpusset et stort øye av tre, med åpning i midten til å se gjennom, fint montert på en stett. Vennen, en meget […]

Les mer …

Lytt til fornuften i den gales ord

Først et kontrollspørsmål: Er du også slik laget at hvordan du mottar et budskap, avhenger av hvem som sender det? Det er nemlig jeg. Tenk deg et filter, eller et  garn mellom meg og avsender. Jo mer sympati jeg har for avsenderen, jo mer grovmasket blir garnet, og desto mer informasjon og nyanser slipper inn […]

Les mer …