Verdigrunnlag og menneskeverd?

Selv en sindig fjellcoach kan kjenne temperaturen stige, og i dag  er engasjementet utløst av aktiviteter, handlinger og holdninger rundt asylmottakene i den kommunen jeg har vokst opp i. Av plasshensyn har 100 flyktninger, blant dem flere barnefamilier, i går fått mindre enn 2 dagers flyttevarsel til ulike steder i landet, rett etter skole- og […]

Les mer …