Offerrolle som maktmiddel

Jeg vet ikke hvordan du har det, men hos meg kan det i gitte situasjoner dukke opp spøkelser fra fortiden når jeg havner i situasjoner der ett eller flere elementer minner meg om noe ubehagelig jeg har opplevd før, og dette selv om her og nå har en helt annen maktbalanse, og foregår under atskillig […]

Les mer …

Hjelp, generasjonsskifte på gang….

Jeg sitter og forbereder meg til fredagens oppdrag, jeg er invitert på bondekafé for å snakke om «Sosiale aspekter ved generasjonsskifte».  Sosiale aspekter ved generasjonsskifte, hva betyr egentlig det? I korte trekk handler det om omtrent alle elementer i samspillet mellom to generasjoner som ikke direkte ligger inn under begrepene «jus» og «økonomi». Samtidig har […]

Les mer …